Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi

 Ngày 30/3/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 23/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2017 ngày 25/3/2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 28/3/2017 và các quy định của pháp luật.

Tin từ Website của UBCKNN

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 13/04/2017 Lượt xem : 1674
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn