Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Nghị quyết HĐQT QNS về việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
Nghị quyết HĐQT QNS về việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 38 ngày 14/4/2017 về việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng : 4/5/2017.
Tỷ lệ: 10:3.

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 14/04/2017 Lượt xem : 1771
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn