Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Mã chứng khoán: QNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.642.720 CP (tỷ lệ 4,61%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.642.720 CP (tỷ lệ 4,61%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: biến động giá không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/04/2017.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 28/04/2017 Lượt xem : 1678
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn