Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty: ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch : QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.642.720 CP ( tỷ lệ 4,61%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
 Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.742.720 CP (tỷ lệ 4,66%).
Mục đích thực hiện giao dịch:  Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch : Từ ngày 03/5/2017 đến ngày 01/6/2017.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 29/04/2017 Lượt xem : 2002
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn