Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
 QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty.
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Thu Huyền. 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Không có.
Họ và tên người nội bộ: Trương Minh Thuận.
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc Trung tâm Giống mía - chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
- Mối quan hệ với người thực hiện giao dịch: Vợ.
 - Số lượng cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 30.000 CP (tỷ lệ 0.016%).
- Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP.
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư. 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2017.
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/06/2017.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 13/05/2017 Lượt xem : 1715
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn