Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi

Ngày 16/5/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 150/CPĐQN-TCKT ngày 12/5/2017 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Đường Quảng Ngãi phát hành trả cổ tức thành công là 56.263.681 cổ phiếu.

 Link UBCKNN

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 24/05/2017 Lượt xem : 1379
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn