Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Nghị quyết của HĐQT QNS về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty
Nghị quyết của HĐQT QNS về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty

Nghị quyết của HĐQT QNS về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi thực hiện hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Nghị quyết

 

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 27/05/2017 Lượt xem : 1381
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn