Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
VSD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư cho QNS
VSD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư cho QNS

 QNS: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 61/2014/GCNCP-VSD-4 ngày 31/05/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

Trụ sở chính: Số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 372 6156
Fax: 055 382 2843
Vốn điều lệ: 2.438.130.540.000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 31/05/2017
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
Mã chứng khoán: QNS
Mã ISIN: VN000000QNS5
Sàn giao dịch: UpCOM
Mệnh giá: 10.000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung: 56,263,681 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung: 562.636.810.000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán: 243.813.054 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán: 2.438.130.540.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 02/06/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 01/06/2017 Lượt xem : 1741
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn