Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Mã chứng khoán: QNS.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.235.535 CP (tỷ lệ 4,61%).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.335.535 CP (tỷ lệ 4,65%).
- Mục đích thực hiện giao dịch:  Đầu tư.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch : Từ ngày 7/6/2017 đến ngày 7/7/2017.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 03/06/2017 Lượt xem : 2095
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn