Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017
QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi -  QNS đã ký hợp đồng kiểm toán số 150/HĐKT-AAC ngày 8 tháng 6 năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC  - Quận Hải Châu - Đà Nẵng về việc Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 08/06/2017 Lượt xem : 1956
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn