Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Thu Huyền. 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Không có.
Họ và tên người nội bộ: Trương Minh Thuận.
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc Trung tâm Giống mía - chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
- Mối quan hệ với người thực hiện giao dịch: Vợ.
 - Số lượng cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 30.000 CP (tỷ lệ 0.016%).
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP.
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.500 CP.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.500 CP (tỷ lệ 0,0014%).
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: biến động giá không như kỳ vọng.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/5/2017.
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/6/2017.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 14/06/2017 Lượt xem : 1863
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn