Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Mã chứng khoán giao dịch: QNS.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.235.535 CP ( tỷ lệ nắm giữ 4,61%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 20.000 CP.

(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng)

Số lượng cổ phiếu nắm  giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.255.535 CP ( tỷ lệ nắm giữ 4,62%).

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 7/06/2017 đến ngày 6/7/2017.

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 07/07/2017 Lượt xem : 1698
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn