Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Mã chứng khoán giao dịch: QNS.

 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.255.535 CP ( tỷ lệ 4,62%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.355.535 CP ( tỷ lệ 4,66%).

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.

Phương thức giao dịch : Thỏa thuận và khớp lệnh.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 13/7/2017 đến ngày 11/8/2017.

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 07/07/2017 Lượt xem : 1974
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn