Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - thay đổi lần thứ 19
QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - thay đổi lần thứ 19

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - thay đổi lần thứ 19.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 04/08/2017 Lượt xem : 1168
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn