Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017
QNS thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017.
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/7/2017.
Ngày thanh toán: 16/8/2017.
Tỷ lệ: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
(Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế TNCN trước khi chi trả tiền cổ tức theo quy định của Pháp luật về thuế TNCN).

 

Văn bản

Mẫu Giấy ủy quyền

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 05/08/2017 Lượt xem : 1429
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn