Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán
QNS công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 17/08/2017 Lượt xem : 1388
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn