Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 73/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Văn bản

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 01/12/2017 Lượt xem : 819
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn