Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 719.085 CP (tỷ lệ 0,29%).
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 20.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 6.300 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết cổ phiếu đăng ký: do biến động giá cả không như kỳ vọng)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 725.385 CP (tỷ lệ 0,3%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 30/11/2017.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 01/12/2017 Lượt xem : 870
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn