Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 05 tháng 12 năm 2017
Công bố Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 05 tháng 12 năm 2017

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 78/NQ/QNS-HĐQT Công ty ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Văn bản

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 06/12/2017 Lượt xem : 1189
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn