Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: TV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.002.869 CP (tỷ lệ 2,05%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.102.869 CP (tỷ lệ 2,09%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/12/2017 đến ngày 28/12/2017.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 29/12/2017 Lượt xem : 1096
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn