Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.365.835 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP. 
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường không phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.365.835 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,66%).
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/11/2017 đến ngày 29/12/2017.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 30/12/2017 Lượt xem : 1094
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn