Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Bình.
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.251.436 CP (tỷ lệ 0,51%).
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 63.100 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết giao dịch: điều kiện thị trường chưa phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.314.536 CP (tỷ lệ 0,54%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 23/01/2018.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 24/01/2018 Lượt xem : 1333
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn