Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 19 của HĐQT Công ty
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 19 của HĐQT Công ty
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 19/NQ/QNS-HĐQT ngày 04/04/2018 của HĐQT Công ty.
Nghị quyết của HĐQT Công ty v/v trả cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2017 và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 05/04/2018 Lượt xem : 723
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn