Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố Nghị quyết số 23 của Hội đồng quản trị Công ty và phụ lục 19 gửi UBCKNN
QNS công bố Nghị quyết số 23 của Hội đồng quản trị Công ty và phụ lục 19 gửi UBCKNN
QNS công bố Nghị quyết số 23/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu là ngày 10/5/2018 (Thứ 5).
Tỷ lệ thực hiện: 10: 2 (Người sở hữu 10 cổ phiếu thì được tăng thêm 02 cổ phiếu)

 

Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 20/04/2018 Lượt xem : 933
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn