Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố thông tin: báo cáo kết quả PHCP trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
QNS công bố thông tin: báo cáo kết quả PHCP trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Công ty cổ phiếu Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Thay đổi tăng: 48.761.555 CP.
Lý do: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 15/05/2018 Lượt xem : 605
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn