Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.011.532 (tỷ lệ 0,69%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 140.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.871.532 CP (tỷ lệ 0,64%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian giao dịch cổ phiếu: ngày 22/5/2018.

 

Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 24/05/2018 Lượt xem : 541
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn