Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố Nghị quyết số 31 của Hội đồng quản trị công ty
QNS công bố Nghị quyết số 31 của Hội đồng quản trị công ty
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS- công bố Nghị quyết số 31/NQ-QNS-HĐQT ngày 26/5/2018 của Hội đồng quản trị công ty tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 7 về việc thông qua dự án đầu tư Dây chuyển sản xuất đường tinh luyện RE.

 

Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 26/05/2018 Lượt xem : 640
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn