Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố nghị quyết HĐQT số 34 ngày 8 tháng 6 năm 2018
QNS công bố nghị quyết HĐQT số 34 ngày 8 tháng 6 năm 2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố nghị quyết HĐQT số 34/NQ-QNS-HĐQT ngày 8 tháng 6 năm 2018 về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện Điểm e, Khoản 3, Điều 27 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2018: việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

 

Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 09/06/2018 Lượt xem : 732
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn