Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018
QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán số 183/HĐKT-AAC với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về việc Soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Công bố trên cổng thông tin của UBCKNN

Công bố trên cổng thông tin của Sở GDCK Hà Nội

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 14/06/2018 Lượt xem : 692
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn