Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty
Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 39/NQ/QNS-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hồi đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

 

Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 27/06/2018 Lượt xem : 601
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn