Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.123.442 CP (tỷ lệ nắm giữ 2,09%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.823.442 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,99%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 01/10/2018.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 02/10/2018 Lượt xem : 295
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn