Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.172.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện  số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường chưa phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.172.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,08%).
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 28/11/2018.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 06/12/2018 Lượt xem : 275
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn