Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS thông báo thay đổi nhân sự quản lý Nhà máy Đường An Khê
QNS thông báo thay đổi nhân sự quản lý Nhà máy Đường An Khê
Theo Thông báo số 07/TB-QNS-HC.TC.KHTH ngày 10/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi v/v thay đổi nhân sự quản lý Nhà máy Đường An Khê:
1. Ông Nguyễn Văn Hòe - Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, tạm nghỉ điều hành nhà máy theo Quyết định số 04/QĐ-QNS-HC.TC.KHTH ngày 07/01/2019 để điều trị bệnh.
2. Ông Đặng Hồng Việt - Phó Giám đốc Kỹ thuật thay ông Nguyễn Văn Hòe Quản lý điều hành hoạt động SXKD của Nhà máy từ ngày 08/01/2019 theo Quyết định số 05/QĐ-QNS-HC.TC.KHTH ngày 07/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.
3. Kể từ ngày 08/01/2019, mọi công việc giao dịch liên quan đến Nhà máy Đường An Khê do ông Đặng Hồng Việt - Phó Giám đốc Kỹ thuật Nhà máy trực tiếp giải quyết; mọi giao dịch của ông Nguyễn Văn Hòe dưới danh nghĩa Giám đốc Nhà máy Đường An Khê không còn hợp pháp.
Thông tin ông Đặng Hồng Việt - Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê:
1. Địa chỉ email: hongvietktsx@gmail.com.
2. Số điện thoại: 0983.570.313 - 0913509579.
 
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 11/01/2019 Lượt xem : 1210
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn