Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ của: Nguyễn Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210.874 (tỷ lệ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.874 CP (tỷ lệ 0,003%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến giao dịch cổ phiếu: từ ngày 08/8/2019 đến ngày 06/9/2019. 
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 02/08/2019 Lượt xem : 317
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn