Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Minh Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56.160 CP (tỷ lệ 0,0157%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 56.160 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết  tài chính gia đình.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/8/2019 đến ngày 10/9/2019.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 09/08/2019 Lượt xem : 257
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn