Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đã mua 20.000 CP
Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đã mua 20.000 CP
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã mua: 21.900 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.900 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: có giải trình kèm theo)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,012%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 06/01/2020. 
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 08/01/2020 Lượt xem : 224
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn