Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020
QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS -công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020. Theo đó mức ứng cổ tức là 10%,được chi trả vào ngày 05/3/2020,ngày đăng ký cuối cùng là: 21/02/2020, và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 vào ngày 28/3/2020, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN là: 27/02/2020.
 1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 05/03/2020
2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 27/02/2020
- Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 28/03/2020
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 06/02/2020 Lượt xem : 758
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn