Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QNS thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức còn lại năm 2019
QNS thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức còn lại năm 2019
Công ty Cổ phần Đường QUảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt.
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/4/2020.
Tỷ lệ: 15% ( 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
(Công ty sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả cổ tức cho Quý cổ đông theo quy định của pháp luật về thuế TNCN)
Thời gian thực hiện: ngày 08/5/2020.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 24/04/2020 Lượt xem : 228
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn