Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, đăng ký mua 40.000 cổ phần
Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, đăng ký mua 40.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 85.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,024%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 125.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,035%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 14/8/2020.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 13/07/2020 Lượt xem : 115
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn