Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc nộp sổ CNSH cổ phần để in ấn số lượng CP mới tăng thêm

Kính gởi : Qúy cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi theo quyết định số 211/QĐ-ĐTKDV ngày 15/5/2009 của Tổng Công ty đến nay đã hoàn tất.

Để thực hiện công tác in ấn ghi số lượng cổ phần mới tăng thêm , đề nghị tất cả các cổ đông nộp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần về Công ty ...
 
 
Văn bản thông báo

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 15/07/2009 Lượt xem : 2229
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn