Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

V/v tạm dừng chuyển nhượng cổ phần , để chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

 Kính gởi : Qúy cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

 Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua ngày 02/5/2008.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 trong tháng 8/2009 . Vì vậy để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội , Hội đồng quản trị sẽ giải quyết các thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông đết hết ngày 09/7/2009 .Kể từ ngày 10/7/2009 tạm thời dừng chuyển nhượng cổ phần cho đến khi tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
 
Văn bản thông báo

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 03/07/2009 Lượt xem : 2775
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn