Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông báo thay đổi mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần

Kính gởi : Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

 Trong thời gian vừa qua việc chuyển nhượng cổ phần giữa các Cổ đông được thực hiện thông qua mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần.

Tuy nhiên Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84 ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân trong đó qui định: Việc chuyển nhượng chứng khoán (chuyển nhượng cổ phần) phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

Để có cơ sở kê khai, khấu trừ và xác định số thuế phải nộp theo qui định của pháp luật. Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thay đổi mẫu giấy chuyển nhượng cổ phần thành Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (được đính kèm thông báo này)

           

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 13/03/2009.

           

Kính đề nghị Quý cổ đông triển khai thực hiện tinh thần thông báo này./.

 
  Văn bản thông báo
  Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 13/03/2009 Lượt xem : 2692
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn