Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông Công ty về ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội.

Văn bản

 Cụ thể:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Mã chứng khoán: QNS.

Mã ISIN: VN000000QNS5.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/11/2016.

Kể từ ngày 14/11/2016, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho cổ đông của Công ty theo quy định của Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo quyết định số 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 02/11/2016 Lượt xem : 2131
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn