Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Nghị quyết HĐQT về kế hoạch ứng cổ tức đợt 2 năm 2016
Nghị quyết HĐQT về kế hoạch ứng cổ tức đợt 2 năm 2016
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch ứng cổ tức đợt 2 năm 2016.
Mức ứng cổ tức : 5%.
Ngày chốt danh sách: 06/01/2017. 

 Công bố thông tin trên Trang điện tử của UBCKNN.

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 21/12/2016 Lượt xem : 1966
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn