Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn
Công bố thông tin Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin Báo cáo của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn/ nhà đầu tư lớn.

Văn bản

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 05/01/2017 Lượt xem : 2152
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn