Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016
QNS Thông báo nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin - Thông báo nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016.

Ngày nhận: Ngày 20 tháng 01 năm 2017.

Văn bản Thông báo

 

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 12/01/2017 Lượt xem : 2056
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn