Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 64 ngày 13 tháng 12 năm 2018
9:39 SA | 13/12/2018
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 64 ngày 13 tháng 12 năm 2018 về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2018, ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tụ, ông Phạm Đức Phước và kế hoạch SXKD năm 2019.
QNS công bố Giấy chứng nhận ĐKKD Văn phòng đại diện Tp Hồ Chí Minh
11:08 SA | 12/12/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Giấy chứng nhận ĐKKD Văn phòng đại diện Tp Hồ Chí Minh.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:43 SA | 12/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.671.532 (tỷ lệ 0,57%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
10:41 SA | 12/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ của: Nguyễn Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 175.729 (tỷ lệ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 175.729 CP.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:51 SA | 06/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.172.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.472.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,84%).
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:49 SA | 06/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.172.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:05 CH | 01/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:00 CH | 01/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
3:57 CH | 01/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hiền.
Là con của ông: Nguyễn Thuận.Chức vụ: Giám đốc Nhà máy Nha – chi nhánh Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 148.587 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,05%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 148.587 CP.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
3:53 CH | 01/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Thủy.
Là vợ của ông: Nguyễn Đình Quế - Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 183.979 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP. 
Trang 1 trong 43Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn