Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:23 SA | 16/09/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.255.535 CP ( tỷ lệ nắm giữ 4,62%).
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:50 CH | 18/08/2017
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty:
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 713.585 CP ( tỷ lệ 0,29%).
QNS công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán
1:52 CH | 17/08/2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:30 SA | 12/08/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.255.535 CP ( tỷ lệ 4,62%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty.
8:28 SA | 12/08/2017
 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.255.535 CP ( tỷ lệ nắm giữ 4,62%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017
4:33 CH | 05/08/2017
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017.
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/7/2017.
Ngày thanh toán: 16/8/2017.
Tỷ lệ: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
(Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế TNCN trước khi chi trả tiền cổ tức theo quy định của Pháp luật về thuế TNCN).
QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - thay đổi lần thứ 19
3:20 CH | 04/08/2017

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - thay đổi lần thứ 19.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

QNS công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
9:20 SA | 31/07/2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2017.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II - 2017.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II - 2017.

QNS công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
5:01 CH | 19/07/2017

QNS công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

Văn bản

QNS thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
6:29 CH | 15/07/2017

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

Văn bản

Mẫu Giấy ủy quyền

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

Trang 10 trong 40Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn