Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:33 SA | 11/04/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.776.277 (tỷ lệ 0,73%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 100.000 CP.
QNS thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2017
10:34 SA | 05/04/2018
QNS thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2017.
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 19 của HĐQT Công ty
10:30 SA | 05/04/2018
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 19/NQ/QNS-HĐQT ngày 04/04/2018 của HĐQT Công ty.
Nghị quyết của HĐQT Công ty v/v trả cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2017 và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
QNS công bố thông tin: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
10:13 SA | 03/04/2018
QNS công bố thông tin: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần quản lý Quỹ VinaCapital.
QNS công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2017
4:16 CH | 02/04/2018
QNS công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2017.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:48 SA | 02/04/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.394.035 CP (tỷ lệ 5,08%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:46 SA | 02/04/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:38 SA | 02/04/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.775.098 (tỷ lệ 1,14%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:35 SA | 02/04/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.775.098 (tỷ lệ 1,14%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường không phù hợp)
QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
10:59 SA | 01/04/2018
QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Trang 10 trong 46Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn