Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2019
4:02 CH | 29/07/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi -QNS- công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2019.
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 35 ngày 27/7/2019
8:31 SA | 27/07/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi -QNS- công bố Nghị quyết HĐQT số 35 ngày 27/7/2019 về việc sẽ trình nội dung: "Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty" ra Đại hội đồng cổ đông khi kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020.
QNS công bố Giấy đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần ngày 22.7.2019
11:04 SA | 25/07/2019
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố Giấy đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần ngày 22.7.2019.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
11:08 SA | 18/07/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.073.992 CP (tỷ lệ 0,30%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Nghị quyết HĐQT Công ty về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty
11:04 SA | 18/07/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết số 31 ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:11 CH | 17/07/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.330.895 CP (tỷ lệ nắm giữ 2,05%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 500.000 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
9:56 SA | 11/07/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Thủy.
Là vợ của ông Nguyễn Đình Quế. 
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.774 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,051%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 160.000 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
4:31 CH | 10/07/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Thủy.
Là vợ của ông Nguyễn Đình Quế.  
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 220.774 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,062%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 40.000 CP.
QNS công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019
10:12 SA | 04/07/2019
QNS công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:47 SA | 27/06/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Phước.
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng HC-TC-KHTH Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.935.658 (tỷ lệ 0,54%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.765.658 CP (tỷ lệ 0,49%).
Trang 10 trong 60Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn