Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:30 CH | 04/10/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - Ông Đặng Phú Quý - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty - Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát.

Văn bản 

Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
2:27 CH | 04/10/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty - Bà Võ Thị Cẩm Nhung - vợ ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Văn bản

Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 đã kiểm toán
10:39 SA | 25/08/2016
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 đã kiểm toán.
Thông báo ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
1:51 CH | 23/08/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

Văn bản

Mẫu Giấy ủy quyền

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
10:42 SA | 23/08/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty - Võ Thị Anh Trâm - con gái ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản

Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:38 SA | 23/08/2016
Công bố Nghị quyết số 102 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty
2:08 CH | 16/08/2016

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 102 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Bình Dương - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với ông Võ Văn Huy Hoàng.

Văn bản

Công bố trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

QNS: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 03
4:28 CH | 03/08/2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ba số 61/2014/GCNCP-VSD-3 ngày 02/08/2016 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

http://vsd.vn/21-p4c23-34686/2454/QNS-Cap-giay-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan-bo-sung-lan-thu-03.htm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
4:10 CH | 01/08/2016

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty - Võ Thị Anh Trâm - là con của ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  Công ty.

Văn bản

Thông báo về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
4:05 CH | 01/08/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Thông báo về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 .

Văn bản thông báo

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu Giấy ủy quyền nhận cổ tức

Trang 11 trong 33Đầu tiên    Trước   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn