Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Công bố quyết định của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty
5:53 CH | 14/12/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố quyết định số 826/QĐ-SGDHN ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Văn bản

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2016
4:19 CH | 13/12/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi  công bố Nghị quyết HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2016 về việc quyết định ông Tạ Công Tường - Giám đốc Nhà máy Đường Phổ Phong được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2017.

Văn bản

Nghị quyết HĐQT về đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu QNS
7:53 SA | 07/12/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT về việc tiếp ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy và ông Tạ Công Tường - Giám đốc NM Đường Phổ Phong; đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu QNS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Văn bản

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:17 SA | 14/11/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin - báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản 

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18
2:38 CH | 11/11/2016

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18.

Văn bản

Thông báo về việc bà Hồ Nguyên Thủy báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
4:49 CH | 04/11/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo về việc bà Hồ Nguyên Thủy báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. 

Theo đó trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên Website Công ty, nếu không nhận được thông tin tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Sổ CNSHCP nêu trên, thì Công ty sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Sổ CNSHCP cho cổ đông Hồ Nguyên Thủy theo quy định của pháp luật.

Văn bản thông báo

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội
11:02 SA | 02/11/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông Công ty về ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội.

Văn bản

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2016
10:47 SA | 02/11/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2016 về việc chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom).

Văn bản

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016
11:18 SA | 26/10/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính riêng 9 tháng đầu năm 2016

Công bố thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17
3:33 CH | 25/10/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 ngày 20 tháng 10 năm 2016.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trang 11 trong 35Đầu tiên    Trước   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn