Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:56 CH | 17/11/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.535.598 (tỷ lệ 1,45%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP.
 
QNS công bố thông tin thay đổi nhân sự
8:49 SA | 13/11/2017

Tổng Giám đốc công ty CP Đường Quảng Ngãi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Ngọc Thọ - Trưởng Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Công ty CP Đường Quảng Ngãi kể từ ngày 30/11/2017.

 

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
9:23 SA | 06/11/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Tường;
Chức vụ hiện nay: Không có.
Là con trai của ông: Nguyễn Hữu Tiến;
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 367.250 CP (tỷ lệ 0,15%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:30 CH | 03/11/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 719.085 CP (tỷ lệ 0,29%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:09 CH | 01/11/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.702.869 CP (tỷ lệ 1,93%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
QNS công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017
11:09 SA | 27/10/2017
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
1:50 CH | 21/10/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.350.835 CP ( tỷ lệ 4,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.550.835 CP ( tỷ lệ 4,74%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch : Thỏa thuận và khớp lệnh.
 
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
1:47 CH | 21/10/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.350.835 CP ( tỷ lệ nắm giữ 4,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường không phù hợp) 
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:37 CH | 22/09/2017
 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 713.585 CP ( tỷ lệ 0,29%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP.
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 69 ngày 20 tháng 9 năm 2017
4:51 CH | 20/09/2017

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 69/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 20 tháng 9 năm 2017 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Mẫn giữ chức Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh.

Văn bản Nghị quyết

Trang 12 trong 43Đầu tiên    Trước   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn